RATKAISUARKKITEHTI

Nice-business Consulting Oy (Nico)on auktorisoitu henkilöstöpalvelualan yritys, joka tarjoaa rekrytointi- ja resursointipalveluja asiakkaille. Olemme luotettava ja ketterä kumppani – toimitamme osaavat ict-asiantuntijat avaimet käteen periaatteella. Nico on osa Fujitsu-konsernia.


DB Schenkeron johtava maailmanlaajuinen logistiikkapalvelujen tarjoaja – Tarjoamme kaupan ja teollisuuden asiakkaille maakuljetuksia, globaaleja lento- ja merirahtipalveluja, sopimuslogistiikan ratkaisuja ja toimitusketjujen hallintaa. Integroitu logistiikka näkyy maailman merkittävimmissä risteyskohdissa, joissa kuljettajien tavaravirrat linkittyvät tehokkaasti. Lisäarvopalvelumme varmistavat, että tavaravirta jatkuu keskeytyksittä ja toimitusketjut ovat sujuvia ja menestykseen optimoituja. Tarjoamme huippuluokan palveluja autoteollisuudelle, tekniselle alalle, kulutustavarateollisuudelle, messulogistiikalle, erikoiskuljetuksille ja erikoislogistiikalle.

Nico hakee DB Schenkerille pääkaupunkiseudulle 

RATKAISUARKKITEHTI

työskentelemään osana maaliikennetoimintojen IT-ratkaisuihin erikoistunutta tiimiä. Tehtävä on vakituinen.

Tehtävässä vastaat Suomen DB Schenkerin sovellus-, informaatio-, integraatio- ja teknologia-arkkitehtuurien edelleen kehittämisestä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Arkkitehtuurityössä sovelletaan niin DB Schenkerin globaaleja ohjeita kuin myös IT- sekä logistiikkatoimialan parhaita käytäntöjä. Valittavalla arkkitehdilla on mahdollisuus vaikuttaa Suomessa sovellettavaan arkkitehtuurityömalliin ja työkaluihin niin, että ne palvelevat parhaalla tavalla liiketoimintalähtöistä kehittämistä paikallisesti.

Ratkaisuarkkitehti osallistuu omalla vastuualueellaan olevien järjestelmien ja informaation hallintaan koko niiden elinkaaren ajan osallistuen tarjouspyyntöihin ja toimittajakilpailutuksiin, järjestelmien kehityshankkeisiin sekä niiden ylläpitovaiheen palveluiden ohjaukseen. Tekninen toteutus- ja ylläpitotyö tehdään kumppaneiden toimesta. Ratkaisuarkkitehti ohjaa yhteistyön toteutumista sopimusten mukaisesti varmistaen arkkitehtuuri-roadmapin toteutumisen sekä tuotannossa olevien järjestelmien toimivuuden ja jatkuvuuden liiketoiminnan varmistamiseksi.

Lähitulevaisuuden tehtävät muodostuvat maaliikennetoimintojen toiminnanohjausjärjestelmän modernisoinnista uudenlaisen IT-arkkitehtuurin ja sen osa-alueiden kehittämisen myötä. 

Tehtävä on erinomainen näköalapaikka logistiikka-toimialan globaalissa konsernissa, joka kehittää aktiivisesti toimintaansa hyödyntäen moderneja teknologioita ja niiden mahdollistamia uudenlaisia liiketoimintamalleja. Suomessa tapahtuvan verkostoitumisen lisäksi yhteistyötä tehdään niin DB Schenkerin muiden maiden kuin myös kansainvälisten IT-kumppaneiden kanssa.

Toivomme hakijoilta

 • Aikaisempaa kokemusta IT-arkkitehtuurin kehittämisestä ja järjestelmäintegraatioista
 • Hyvää yleistietämystä erilaisista IT-teknologioista, sovelluskehityksestä, API-rajapinnoista ja -hallinnasta, mikropalveluarkkitehtuureista sekä tiedonhallinnasta ja tietokannoista
 • Innovatiivista ja ratkaisuhakuista työotetta sekä kykyä ymmärtää uusia teknologioita ja niiden mahdollisuuksia liiketoiminnassa
 • Yhteistyötaitoja sekä kykyä hallita isoja kokonaisuuksia itsenäisesti 
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • Dokumentointitaitoja IT-alan käytäntöjen mukaisesti
 • Korkeakoulututkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta

Katsomme eduksi tuntemuksen seuraavista

 • TOGAF arkkitehtuurimalli
 • Ketterän kehittämisen menetelmät kuten Scrum ja SAFe
 • DevOps ja Continuous delivery periaatteet
 • Pilvipalveluiden arkkitehtuurisuunnittelu ja TCO-laskenta
 • Masterdatan hallinta
 • Projektinhallintamenetelmät kuten PRINCE2
 • Modernien ratkaisujen lisäksi IBM AS/400 - iSeries 
 • Kuljetus/logistiikkatoimiala

DB Schenkerillä työskentelet osana globaalia logistiikan verkostoa, joka yhdistää maailman yritykset ja ihmiset. Laaja verkostomme antaa sinulle mahdollisuuden monipuoliseen urapolkuun sekä merkityksellisten asioiden parissa työskentelemiseen. Meillä työskentelee yli 72 000 työntekijää eri puolilla maailmaa, Suomessa meitä on noin 1 300. Arvostamme monimuotoisuutta sekä erilaisia taustoja, näkökulmia ja osaamista. Työskentelemme yhdessä tiiminä – Win together.

Tarjoamme tehtävään valitulle kattavan perehdytyksen tehtäviin sekä mahdollisuuden kehittyä mielenkiintoisten ja monipuolisten työtehtävien parissa kansainvälisessä työympäristössä. Tuemme ammatillisen osaamisesi ja urapolkusi kehittymistä mahdollistaen yhdessä sovittavat koulutukset ja verkostoitumismahdollisuudet, jotka tukevat myös päivittäistä työtäsi. Apunasi ovat myös maailmanluokan IT-kumppaneiden konsultointipalvelut sekä viimeisin IT-markkinatutkimustieto.

Lisätietoja tehtävästä antaa Nicon rekrytointikonsultti Juha Hyvärinen, puh 050 592 2164, Juha.hyvarinen@nico.fi

Hakuaika alkaa: 23.08.2019Hakuaika päättyy: 22.09.2019
Hakukriteerit
Yritys
Nico
Paikkakunta