AZURE VALVONNAN JA HALLINNAN KONSULTTI TOIMEKSIANTOON

Nico etsii julkishallinnon asiakkaalle

AZURE PILVIPALVELUIDEN VALVONNAN JA HALLINNAN KONSULTTI

arviolta 31.12.2024 saakka kestävään täysipäiväiseen toimeksiantoon. Toimeksiantoon voidaan harkita myös kokenut konsultti – juniorikonsultti työparia 50-50% työkuormajaolla.

Tehtävät muodostuvat seuraavasti

1. Nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen hälytyksistä ja lokituksista

 • Nykyisten prosessien ja menettelyiden analysointi
 • Nykyisten lokitusten ja hälytysten kattavuus
 • Tavoitetila
  • miten tunnistetaan tarvittavat hälytys- ja lokitustarpeet kehityksessä ja tuotannossa
  • miten tarvittavat tekemiset käytännössä kuvataan niin, että tulevat tehdyksi laadukkaasti ja oikea-aikaisesti
  • hälytyksiin ja lokituksiin liittyvä dokumentointi
 • Muutos- ja täydennystarpeiden kuvaus, jotta tavoitetilaan päästään


2. Uudet kuvaukset hälytyksistä ja lokituksista

 • End to End -ratkaisun suunnittelu ja kuvaus, hälytykset ja lokitukset
 • Hälytysten ja lokitusten menetelmäkuvaukset: suunnittelu, päätöksenteko, toteutus, ylläpito
 • Prosessikuvaukset ottaen huomioon Asiakkaan menetelmät ja tarpeet
 • Vaatimusten ja ratkaisumallien ylläpito, vaatimusten toteutuksen laadun valvonta
 • Prosessien ja menettelyjen jalkautuksen suunnittelu ja tukeminen

Työtapa toimeksiannossa

 • Tiivis yhteistyö Asiakkaan arkkitehtien, kehittäjien, tietoturvan ja muiden asiantuntijoiden kanssa
 • Säännölliset tilannepalaverit, joissa statusraportti ohjausryhmän kanssa
 • Työpajat Asiakkaan tiloissa Helsingissä tai Teamsilla (sovitaan Asiakkaan kanssa).Kaikki työpajat, yhteistyö Asiakkaan henkilöiden kanssa ja dokumentaatio tulee olla suomen kielellä ellei erikseen toisin sovita

Sopivan konsultin tuntomerkit

 • Kokemus Microsoft Onprem teknologioista ja Azure-pilvipalvelusta
 • Osaaminen Azuren valvonta- ja hallintatyökaluista sekä tietoturvasta
 • Osaaminen ja kokemus lokituksiin ja hälytyksiin liittyvistä standardeista ja parhaista käytännöistä
 • Kommunikointitaidot asiakkaan kanssa
 • Organisointikyky, proaktiivisuus
 • Erinomainen suomen kieli, suullinen ja kirjallinen

Työn aloitus on mahdollisimman pian turvallisuusselvityksen valmistuttua, arviolta syys– lokakuussa. 

Asiakkaan toimitilat ovat pääkaupunkiseudulla ja asiantuntijalla odotetaan olevan mahdollisuus käydä viikoittain asiakkaan tiloissa tekemässä työtä.

Toimeksiannon voi tehdä Nicon alihankkijana tai voit tulla Nicoon työntekijäksi.

Työntekijöillemme tarjoamme kattavat henkilöstöedut, kuten erikoislääkäritasoisen työterveyshuollon, laajat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, lounasedun, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun, puhelinedun, Nicon ja Fujitsun henkilöstötilaisuuksia, harrastuskerhoja ja ensiluokkaiset työvälineet. Alihankkijoillemme tarjoamme sujuvat yhteistyökäytännöt ja kilpailukykyisen hinnoittelun asiakashinnan pohjalta.

Nico on Fujitsun omistama it-alan rekrytointi- ja asiantuntijavuokrausyritys, joka tarjoaa asiantuntijaosaamista asiakkaiden tietohallinnon ja tuotekehityksen tarpeisiin. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Tallinnassa.

Mahdolliset ehdokkaat toivomme ma 5.8.2024 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja Juha Hyvärinen, juha.hyvarinen@fujitsu.com, 050-5922164.


Hakuaika alkaa: 04.07.2024Hakuaika päättyy: 05.08.2024

Jaa ilmoitus

Hakukriteerit
Yritys
Nico
Paikkakunta