IT/OT ARKKITEHTI JULKISEEN KILPAILUTUKSEEN

Nice-business Consulting Oy:n (Nico) on ict-alan rekrytointi- ja asiantuntijapalveluyritys. Etsimme jatkuvasti ammattilaisia asiakkaidemme mielenkiintoisiin projekteihin ja rekrytointitoimeksiantoihin. Tarjoamme näköalapaikan ict-maailmaan ja pääset töihin alan arvostetuimpien yritysten haasteellisiin ja monipuolisiin asiakasprojekteihin. Nico kuuluu Fujitsu konserniin. Lisätietoja osoitteesta http://nico.fi/

Etsimme IT/OT arkkitehtiä vahvistamaan asiakkaan arkkitehtuuriosaamista. Toimeksiannot tulevat sisältämään seuraavia tehtäviä: 

 • IT/OT arkkitehtuurisuunnittelu
 • IT/OT teknologioiden nykytila- & tavoitetilakartoitukset ja GAP-analyysit,  tiekartat ja kyvykkyyskartat
 • Suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden optimoinnin suunnittelu
 • Uusien teknologioiden arviointi ja validointi sekä olemassa olevan teknologian elinkaaripäätösten valmistelu
 • Hankinnan tuki ja kustannussuunnittelu

Toimeksiannot voivat liittyä muun muassa seuraaviin teknologia-arkkitehtuurin osa-alueisiin:

 • Yhteiskäyttöisten järjestelmien arkkitehtuuri
 • Integraatioarkkitehtuuri
 • IT/OT palveluarkkitehtuuri
 • Pilviarkkitehtuuri
  • Julkipilvipalvelut / pilvipalvelut
  • IaaS, PaaS, SaaS, DRaaS
 • Tietoliikenne- ja verkkoteknologiat
 • Tietoturva-arkkitehtuuri
 • Päätelaitearkkitehtuuri


Vähimmäisvaatimukset:

 • Asiantuntija on toteuttanut tai ylläpitänyt hyväksytysti vähintään viiden (5)  yllämainitun teknologia-arkkitehtuurin osa-alueen mukaisen arkkitehtuurikuvauksen
 • Asiantuntijalla on vähintään kolmesta projektista työkokemusta yllämainitun teknologia-arkkitehtuurin osa-alueen mukaisena arkkitehtina toimimisesta esimerkiksi kehitysprojekteissa, joissa on suunniteltu ja toteutettu uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvä vähintään kolmen IT/OT teknologian, esimerkiksi tietoverkot, toimialuepalveluiden ja IT/OT kapasiteetin, toiminnan integroiminen.
 • Asiantuntija on toiminut vähintään kolmessa projektissa yllämainitun teknologia-arkkitehtuurin osa-alueen ratkaisuarkkitehtina tai vastaavassa roolissa esim. projekteissa, toimeksiannoissa, joissa määrittelystä on vastannut useampi  asiantuntija ja organisaation toiminto
 • Asiantuntijalla on vähintään kolmesta projektista työkokemusta yllämainitun teknologia-arkkitehtuurin osa-alueen mukaisen kohde-, tieto-, järjestelmäarkkitehtuurin taustadokumentaation toteuttamisesta.  Taustadokumentaatiolla tarkoitetaan esim. esiselvitystä, suunnitelmaa, raporttia, yhteenvetoa.
 • Suomen ja englannin kielen sujuva kirjallinen ja suullinen osaaminen

Menestymistä kilpailutuksessa parantaa, jos:

 • sinulla on TOGAF 9 tai uudempi sertifikaatti
 • olet tehnyt IT infrastruktuurin pitkän aikavälin arkkitehtuurisuunnittelua laajan järjestelmäkokonaisuuden osalta.
 • olet tehnyt OT infrastruktuurin pitkän aikavälin arkkitehtuurisuunnittelu laajan järjestelmäkokonaisuuden osalta.
 • sinulla on työkokemusta osana hankinnan valmistelua arkkitehtuurikuvauksen taustadokumentaation toteuttamisesta.  
 • sinulla on työkokemusta arkkitehtuurityökalu Sparx Systems Enterprise Architect käyttämisestä
 • sinulla on työkokemusta arkkitehtina toimimisesta projekteissa, joissa on hyödynnetty tai suunniteltu AWS palveluita
 • sinulla on työkokemusta järjestelmäarkkitehtina toimimisesta tietojärjestelmäprojekteissa, joissa osana kehitystyötä on hyödynnetty yhtä tai useampaa seuraavista: ISO9001, ISO/IEC20000, ISO/IEC22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC38500, IEC62443
 • sinulla on työkokemusta järjestelmäarkkitehtina toimimisesta tietojärjestelmä projekteissa joissa projektin lopputuotos on toteutettu pilviympäristöön.
 • sinulla on työkokemusta arkkitehtina toimimisesta projekteissa, joissa toimeksiantajana on julkinen taho, esim kunta, virasto tai muu vastaava julkinen toimija.
 • sinulla on työkokemusta arkkitehtina toimimisesta projekteissa, joissa kuvataan tai kehitetään liikenteen ohjaukseen liittyviä toimintoja tai järjestelmiä. 


Kyseessä on asiakkaan puitekilpailutus ja toimeksiantojen alkamisesta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Sen vuoksi emme vaadi ehdokkaalta sitoutumista toimeksiantoihin. Tulemme tarjoamaan sinulle ensimmäisenä tulevat toimeksiannot ja sen hetkisen tilanteesi mukaan voit ottaa ne vastaan tai jättää välistä. 

Työ tullaan tekemään pääsääntöisesti etänä. Osa toimeksiannoista saatetaan joutua tekemään asiakkaan tiloissa pääkaupunkiseudulla. 

Toimeksiantojen toteutuessa valittavalle henkilölle tehdään turvallisuusselvitys.

Mikäli vaatimukset täyttyvät kohdallasi tai yritykselläsi on ehdokas, olethan pikaisesti yhteydessä jättämällä yhteystiedot, tuntihintapyynnön ja CV:n järjestelmäämme. Haku sulkeutuu 14.8.2024. 

Varmistathan, että CV:stä löytyy kuvaukset ja tiedot vaatimusten mukaisista kokemuksista sekä tiedot projekteista, joissa ko. osaaminen on kertynyt. 

Ethän lähetä hakemustasi sähköpostitse.

Lisätietoja tehtävästä antaa Jaakko Säkkinen, jaakko.sakkinen@nico.fi. 

Käythän  tutustumassa meihin myös websivuillamme www.nico.fi

Hakuaika alkaa: 05.07.2024Hakuaika päättyy: 14.08.2024

Jaa ilmoitus

Hakukriteerit
Yritys
Nico
Paikkakunta